ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 4.0 ชุดฝึกปฏิบัติการตัดโลหะแผ่นด้วยแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด